Matsuda Takehiro

From Wikimon
Matsuda Takehiro
Matsuda Takehiro
Kanji/Kana 松田 剛弘
Dub Name Takehiro Matsuki
Age 41
Family Matsuda Yoshie (wife), Matsuda Takato (son), Urazoe Kai (nephew)
Voice Actor Japanese Kaya Matsutani
English Kirk Thornton

Matsuda Takehiro is the father of Matsuda Takato.

Appearances[edit]

Anime[edit]

Digimon Tamers[edit]