αρχιμεδεs

From Wikimon
Jump to: navigation, search

αρχιμεδεs ("archimedeS"), also stylized as "歩き目です" ("Arukimedesu"), is a Japanese artist.

Digimon designed by αρχιμεδεs[edit]

Artwork by αρχιμεδεs[edit]

External Links[edit]

References[edit]