αρχιμεδεs

From Wikimon
Jump to: navigation, search
Αρχιμεδεs
αρχιμεδεs
Date of Birth September 9
Twitter @arukime01
Pixiv ID 434769

αρχιμεδεs ("archimedeS"), also stylized as "歩き目です" ("Arukimedesu"), is a Japanese artist.

Digimon designed by αρχιμεδεs[edit]

Artwork[edit]

References[edit]