Mizuki

From Wikimon
Mizuki
Mizuki
Kanji/Kana ミズキ
Partner Digimon Submarimon
Digivice Dark Blue Xros Loader
Voice Actor Japanese Yukino Satsuki (雪野 五月)

Mizuki is a minor character in Digimon Xros Wars: The Young Hunters Who Leapt Through Time.

Profile[edit]

Appearances[edit]

Anime[edit]

Digimon Xros Wars: The Young Hunters Who Leapt Through Time[edit]

Collection[edit]

Digimon Ep
Plesiomon.jpg Plesiomon XW73 (Temporarily)