Ichimaru Kisuke

From Wikimon
(Redirected from KISUKE)
Ichimaru Kisuke
市丸きすけ
Twitter @kisuke_ichi
Tumblr i-kiske
Pixiv ID 6470533
Personal Site TALES WORKS

Ichimaru Kisuke (市丸きすけ), also credited as Kisuke (旗助), is an illustrator who has worked on Digimon.

Credits[edit]

Artwork[edit]

Battle Spirits[edit]

CB02-032.jpg
CB02-050.jpg
CB05-014.jpg
CB05-038.jpg
CB07-014.jpg
CB07-036.jpg
CB11-004.jpg
CB11-007.jpg
CB11-017.jpg

Digimon Card Game[edit]

Dcg-P-002.jpg
Dcg-ST1-02.jpg
Dcg-ST1-05.jpg
Dcg-ST1-08.jpg
Dcg-ST1-10.jpg
Dcg-BT1-016.jpg
Dcg-BT1-024.jpg
Dcg-BT1-037.jpg
Dcg-BT1-072.jpg
Dcg-BT2-011.jpg
Dcg-BT2-014.jpg
Dcg-BT2-016.jpg
Dcg-BT2-018.jpg
Dcg-BT4-014.jpg
Dcg-BT4-057.jpg
Dcg-BT4-062 2.jpg
Dcg-BT5-063.jpg
Dcg-P-033.jpg
Dcg-P-034.jpg
Dcg-BT6-014.jpg
Dcg-BT6-101.jpg
Dcg-BT6-108.jpg
Dcg-BT7-101.jpg
Dcg-BT7-105.jpg
Dcg-BT7-108.jpg